Projekt sa realizuje prostredníctvom Vyšehradského fondu a je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Poslaním fondu je propagovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.