ორგანიზაციის სახელწოდება:
ელბლაგის მუნიციპალიტეტი
მისამართი:
ŁĄCZNOŚCI 1, ელბლაგი, 82-300, პოლონეთი
კანონიერი წარმომადგენელი:
ვიტოლდ ვრობლევსკი - ქ. ელბლაგის პრეზიდენტი
ორგანიზაციის ID No.:
NIP 578-305-1446
ტელ:
+48 55 239 34 63
ელ.ფოსტა:

ვებგვერდი:
elblag.eu