Partner nr 2

Nazwa organizacji:
OOCR Podunajsko-Dunamente Tourism Destination Management Organisation
Adres:
Námestie generála Klapku 1., Komárno, 945 01, Slovakia
Przedstawiciel statutowy:
Keszegh Béla, Mgr.
Nr identyfikacyjny organizacji:
500 92 499
Phone:
00421 905 469 233
E-mail:

Strona:
www.visitdanube.eu