Názov organizácie:
OOCR Podunajsko-Dunamente
Adresa:
Námestie generála Klapku 1., Komárno, 945 01, Slovakia
Meno úradného zástupcu:
Keszegh Béla, Mgr.
IČO:
500 92 499
Telefon:
00421 905 469 233
E-mail:

Webová stránka:
www.visitdanube.eu