პარტნიორი No. 3

ორგანიზაციის სახელწოდება:
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მისამართი:
რუსთაველის გამზირი N3, ქუთაისი, 4600, საქართველო
კანონიერი წარმომადგენელი:
იოსებ ხახალეიშვილი, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი
ორგანიზაციის ID No.:
212721170
ტელ:
+99 559 529 4029
ელ.ფოსტა:

ვებგვერდი:
www.kutaisi.gov.ge