Najviac postihnutým ekonomickým sektorom kvôli pandémie Covid-19 je cestovný ruch na celom svete. Szombathely v Maďarsku spolu s OOCR Podunajsko – Dunamente v Komárne, gruzínskym družobným mestom Kutaisi, poľským mestom Elblag ako novým družobným mestom, nadväzuje novú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu založenú na spoločnej historickej minulosti alebo podobných, ale jedinečných turistických atrakciách, gastronomických a kultúrnych ponukách. Hodnoty môžeme spoločne efektívnejšie propagovať. Naším cieľom je navzájom vytvárať podmienky pre konkurencieschopnosť cestovného ruchu a otvárať nové európske trhy.