პროექ ტის ID: 22110202

პროექტის სფერო/მიზანი:

ტურიზმის დივერსიფიკაცია რეგიონალური პროდუქციისა და მომსახურების ასორტიმენტისა და ხარისხის გაზრდით, რეგიონული განვითარება, გარემო და ტურიზმი.

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 01/07/2021–30/11/2022

პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 47 300,- ევრო