Project ID: 22110202

Obszar tematyczny / cel projektu:

Dywersyfikacja turystyki poprzez zwiększenie zakresu i jakości regionalnych produktów i usług, rozwój regionalny, środowisko i turystyka.

Okres realizacji projektu: 15/07/2021–30/11/2022

Całkowity budżet projektu: 47 300,- EUR