Kód projektu: 22110202

Cieľ projektu:

Diverzifikácia cestovného ruchu zvyšovaním ponuky a kvality regionálnych výrobkov a služieb

Obdobie realizácie projektu: 15. júl 2021 – 30. november 2022

Celkový rozpočet projektu: 47 300,- EUR