Szombathely photo: Mészáros Zsolt

Názov projektu: Cestovný ruch reštart: spoločné preladenie turistických hodnôt s družobnými mestami Szombathely V4 a Gruzínsko

Kód projektu: 22110202

Cieľ projektu:

Diverzifikácia cestovného ruchu zvyšovaním ponuky a kvality regionálnych výrobkov a služieb

Obdobie realizácie projektu: 15. júl 2021 – 30. november 2022

Celkový rozpočet projektu: 47 300,- EUR

Žiadateľ

Savaria Turizmus logo

Názov organizácie:
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (Savaria Tourism n.o.)
Adresa:
9700 Szombathely, Király u. 1- 3.
Meno úradného zástupcu:
Stefánia Grünwald, riaditeľka
Registračné číslo firmy:
18-09-110266
Telefon:
+36 20 425 8015
E-mail:

Webová stránka:
visitszombathely.com/visegrad
Koordinátor projektu:
Stefánia Grünwald
Kontaktná osoba:
Noémi Császár
E-mail kontaktnej osoby:

1. Partner projektu

Elblag logo

Názov organizácie:
GMINA MIASTO ELBLĄG/ ELBLĄG samospráva mesta
Adresa:
Poľsko, 82- 300 ELBLĄG, : ŁĄCZNOŚCI 1.
Meno úradného zástupcu:
WITOLD WRÓBLEWSKI, primátor
IČ DPH:
NIP 578-305-1446
Telefon:
+48 55 239 34 63
E-mail:

Webová stránka:
elblag.eu

2. Partner projektu

Podunajsko Dunamente logo

Názov organizácie:
OOCR Podunajsko-Dunamente
Adresa:
Námestie generála Klapku 1., Komárno, 945 01, Slovakia
Meno úradného zástupcu:
Keszegh Béla, Mgr.
IČO:
500 92 499
Telefon:
00421 905 469 233
E-mail:

Webová stránka:
www.visitdanube.eu

3. Partner projektu

Kutaisi logo

Názov organizácie:
Kutaisi City Municipality
Adresa:
Gruzínsko, 4600 Kutaisi, Rustaveli Ave 3.
Meno úradného zástupcu:
Mr. Ioseb Khakhaleishvili, primátor mesta Kutaisi
Registračné číslo firmy:
212721170
Phone:
+99 559 529 4029
E-mail:

Webová stránka:
www.kutaisi.gov.ge

Szombathely photo: Mészáros Zsolt

Stručný obsah projektu

Najviac postihnutým ekonomickým sektorom kvôli pandémie Covid-19 je cestovný ruch na celom svete. Szombathely v Maďarsku spolu s OOCR Podunajsko – Dunamente v Komárne, gruzínskym družobným mestom Kutaisi, poľským mestom Elblag ako novým družobným mestom, nadväzuje novú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu založenú na spoločnej historickej minulosti alebo podobných, ale jedinečných turistických atrakciách, gastronomických a kultúrnych ponukách. Hodnoty môžeme spoločne efektívnejšie propagovať. Naším cieľom je navzájom vytvárať podmienky pre konkurencieschopnosť cestovného ruchu a otvárať nové európske trhy.

Projekt sa realizuje prostredníctvom Vyšehradského fondu a je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Poslaním fondu je propagovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.